VVD Tweede Kamerlid Malik Azmani was op bezoek in Hellevoetsluis

Op uitnodiging van de afdeling Hellevoetsluis sprak VVD Kamerlid Malik Azmani maandagavond 16 november in Hellevoetsluis voor een groep VVD’ers uit de regio over de onderwerpen Immigratie en asiel.

Deze 2 onderwerpen zijn met de huidige toestroom van vluchtelingen naar Europa en Nederland zeer actueel geworden, mede gezien de problematiek rond de opvang in de diverse gemeenten. 

Sinds 17 juni 2010 is Malik Azmani lid van de Tweede Kamer. Zijn vader is van Marokkaanse afkomst en zijn moeder van Friese afkomst. Na zijn lidmaatschap van de directieraad van de IND werd hij Tweede Kamerlid voor de VVD; Aanvankelijk was hij o.a. woordvoerder op de terreinen arbeidsmarkt, armoede en schulden en handhaving en fraude. Sinds 2013 is hij woordvoerder Immigratie en Asiel. 

In maart van dit jaar lanceerde hij een plan om een einde te maken aan de asielstroom richting Europa door asielzoekers voortaan op te vangen in de eigen regio. Het waren vooral de D66 en de PvdA die direct hun afschuw uitspraken over het plan. D66-leider Alexander Pechtold betichtte de VVD van populisme. 

Inmiddels is dit plan echter zowel door het kabinet als door de Europese Unie overgenomen.

Azmani is natuurlijk blij dat zijn plan uiteindelijk gehoor heeft gevonden, maar vindt het het allerbelangrijkste dat het vluchtelingenprobleem wordt opgelost.

Hij lichtte nog eens toe dat iedere echte vluchteling recht heeft op een veilig onderkomen. Ieder mens heeft het recht in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. Maar hij vraagt zich af waarom vluchtelingen helemaal naar Europa moeten reizen om een veilige haven te vinden.

Europa zal zijn inziens moeten investeren in het creëren van veilige havens in de regio. Het geld dat we nu aan opvang in Europa besteden, kunnen we daar veel efficiënter besteden. Hij verwacht dat er vanaf het komend voorjaar weer meer mensen in gammele bootjes de oversteek gaan wagen. De terreur van IS in het Midden-Oosten jaagt mensen in de handen van de smokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Tevens zal door de toename van crises in de wereld het aantal vluchtelingen de komende jaren alleen maar toenemen.

Verder gaf hij aan dat hij de zorgen van de gemeenten bij de huidige toestroom en opvang van vluchtelingen begrijpt en dat het kabinet daar ook nog meer oog voor zou moeten hebben.