VVD wil Wallenpop behouden voor Hellevoetsluis.

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 maart 2018 een motie ingediend voor het behoud van Wallenpop voor Hellevoetsluis. Hellevoetsluis moet ook aantrekkelijk zijn voor jongeren en een goed bezocht evenement als Wallenpop mag niet verloren gaan voor Hellevoetsluis.

De motie:

Motie wallenpop/vestingfestival.

De gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 15 maart 2018.

Overwegende dat:

  • Wallenpop al decennia lang een begrip was in Hellevoetsluis en omgeving,
  • De organisatoren hiervan aangegeven hebben om te stoppen met de organisatie,
  • Er een aantal actievelingen is (bedrijf aangevuld met vrijwilligers) die bereid is wallenpop in
  • een andere formule voort te zetten,
  • Deze groep uitdrukkelijk steun heeft gevraagd aan de gemeente,

Is van mening dat:

  • Een zeer laagdrempelig, gratis toegankelijk, festival enorm bijdraagt aan de levendigheid in onze gemeente.
  • De initiatiefnemers van het vestingfestival niet aan moeten lopen tegen de problemen waarom wallenpop gestopt is,

Verzoekt dit college;

  • Om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van het vestingfestival waarbij de steun aan de plannen nadrukkelijk wordt uitgesproken. En deze steun niet blijft bij woorden maar ook in daden.

En gaat over tot de orde van de dag


Deze motie is door alle raadsfracties mee ondertekend en unaniem aangenomen.

Het initiatief is nu aan het huidige college en de initiatiefnemers om er ook voor 2018 nog wat moois van. De VVD fractie rekent erop dat op korte termijn helder zal worden hoe het festival er in 2018 uit gaat zien.