VVD blij met opening van de Nelson Mandelalaan

De VVD staat voor een veilig Hellevoetsluis. Ook de veiligheid in het verkeer is daarbij belangrijk. Goede en veilige (fiets)routes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen. Snelle verbindingen zijn daarbij essentieel. Nadat de inrichting van de Nelson Mandelalaan duidelijk werd, kwamen er vragen over de veiligheid van de oversteekplaats op de Dorpsweg. De weg en oversteek waren aangelegd volgens de richtlijnen die daar voor staan. Toch heeft de VVD ingestemd met een aanvullend onderzoek door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Als VVD vinden wij dat we niet op de stoel van de deskundigen en het college moeten gaan zitten. Het SWOV heeft haar onderzoek inmiddels afgerond. Een degelijk en goed onderbouwd wetenschappelijk rapport. De oversteek was al veilig, maar met enkele aanbevelingen kan de oversteek nog veiliger gemaakt worden. Het college heeft voorgesteld om deze wijzigingen in twee fasen te realiseren. De VVD is het daar volledig mee eens!

De VVD vindt de verkeersveiligheid belangrijk. De Nelson Mandelalaan is aangelegd om andere routes veiliger te maken, zoals de Rijkstraatweg in Nieuwenhoorn, de Dijkweg en de Oostdijk. Door het niet openstellen van de Nelson Mandelalaan wordt het verbeteren van de veiligheid op die wegen verder uitgesteld.

De veiligheid voor fietsers is door de aanvullende maatregelen op de Mandelalaan gegarandeerd. Daarnaast zijn wij van mening dat de veiligheid van alle verkeersdeelnemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, zowel van de gemeente, de automobilist en de fietser, maar ook van de ouder van schoolgaande kinderen.

Samen zorgen we voor een veilig weggebruik. De VVD wil nu ook graag de veiligheid in de omgeving van de Mandelalaan verhogen. Langer uitstellen van de opening van deze weg zorgt ervoor dat de omliggende wegen onnodig lang niet zo veilig zijn als ze kunnen zijn. 


Wij wensen iedereen veel veilige kilometers op en rond de Mandelalaan!


Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook terecht op de website van de gemeente Hellevoetsluis.