Dhr. Peter Hofman

Mijn naam is Peter Hofman en sinds 1986 aktief in de Hellevoetse politiek. Van 1986 tot 2002 aktief als raadslid voor de VVD. Sinds 2002 ben ik wethouder namens de VVD in het dagelijks bestuur van Hellevoetsluis. Daar heb ik de verantwoordelijkheid voor de portefeuilles wonen, stedelijke vernieuwing, ruimtelijke verordening, bouwgrondexploitatie, verkeer en vervoer.
Sinds 1977 woon ik samen met mijn vrouw Wilma in Hellevoetsluis. De periode tot ons trouwen in 1977 zijn wij opgegroeid in Vlaardingen. Wij hebben twee kinderen Sander en Yvette waarvan onze dochter nog één thuis woont.In mijn schaarse vrije tijd wil ik graag een partijtje hockey spelen bij H.C. Voorne.
Wat mij aanspreekt in de VVD is dat deze liberale partij open staat voor een ieder die de overtuiging heeft, dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid van alle mensen de fundamenten zijn van onze samenleving.

Ruimtelijke Ordening + Grondexploitatie
Woonruimte huur
Stedelijke Vernieuwing
Beheer (- grijs, - groen, - blauw)
Waterbeleid
Milieu
Project Vesting
(2e loco burgemeester)